24 Ιουλίου, ώρα 8:00 μ.μ. - Παραλία της Αλώνα/Κατσουνάκη σε Ξερόκαμπος.

...... η χελώνα Καρέττα έχει ολοκληρώσει η ωοτοκία της και μπορεί τώρα να επιστρέψει στη θάλασσα.

   Φωτογραφιές του Ξεροκάμπου  

German version   English version   Versione in Italiano   Version franšaise

Ενοικίαση Αυτοκινήτου στην Κρήτη  /  Διανυκτέρευση  /  Οδικός Χάρτης  /  Πληροφορίες