Αρχική σελίδα  |  Πτήσεις  |  Ενοικίαση Αυτοκινήτου στην Κρήτη  |  Διανυκτέρευση  |  Οδικός Χάρτης  |  Αποστάσεις στην Κρήτη  |  Επαφή

Σεπτέμβριος - Ο Enrico στην άκρη του ακρωτηρίου Τράχηλα (που είναι δύσκολο να επιτευχθεί), σε αυτό το μέρος η διάβρωση της θάλασσας έχει σχηματισθεί, κατά τη διάρκεια των αιώνων, της φυσικής λεκάνης απορροής όπου η κυματική κίνηση της θάλασσας γεμίζει με νερό και, μετά την εξάτμιση υπό το έντονο καλοκαιρινό ήλιο, γίνεται «λευκός χρυσός» Καθαρό αλάτι.

 

 

Οι Φίλοι του Ξεροκάμπου

Versione in Italiano   Version française   English version   German version

Ενοικίαση Αυτοκινήτου στην Κρήτη  |  Διανυκτέρευση στο Ξερόκαμπος  |  Πληροφορίες